ایا خونه قولنامه ای قابل توقیف برای مهریه است ؟

سلام میخواستم بدونم اگه خونه ای دوماه بعد از ازدواج خریداری شده باشه و قولنامه ای باشه زوجه میتونه به عنوان مهریه به دادگاه معرفی کنه و بگیره.

06 شهریور 1399 139
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی