به اجرا گذاشتن مهریه توسط همسرم و عدم توانایی مالی

خانومم مهریه اش را اجرا گذاشتن ۱۴ سکه عندالمطالبه است و برای من دادخواست از محضری که عقد کرده بودیم اومده الان در روزهای آینده چکار کنم و کجا برم توان مالی ندارم فقط حقوق دارم مرسی راهنمایی فرمایید

07 شهریور 1399 144

سلام در اداره ثبت نسبت به توقیف اموال مثل حسابهای بانکی و خودرو و ملک و غیره اقدام می شود . در صورت عدم وصول مهریه پس از دو ماه پرونده از طریق همسرتان به دادگاه ارجاع و در صورت عدم توانایی در پرداخت می توانید دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه بدهید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی