چگونه برای ملکی وراث حاضر به انتقال سند نیستند اقدام کنم ؟

سلام. ملکی از پدر بزرگم به ارث رسیده و پدرم سهم چهار پسر و یک دختر را خریده که دو نفرشان فوت کرده و وراث حاضر به انتقال سند نیستند . برای انتقال سند چه مدارکی لازم است و چه اقدامی باید بکنیم.

07 شهریور 1399 145

سلام
کاربر محترم ابتدا باید گواهی حصر وراثت مورث خود را اخذ کنید و اگر کسی از وراث هم فوت شده آخر گواهی حصر و راثت آنها نیز الزامی است سپس با استناد به مبایعه نامه و گواهی حصر وراثت و استعلام مالکیت ثبتی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفین تمامی وراث بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی