ایا پست سازمانی را کارفرما می تونه تغییر بده؟

اینجانب مدت ۲سال است که درپست سازمانی رییس فروش مشغول کار بوده ام وکارفرما بدون اطلاع اینجانب پست سازمانیم ام راازرییس فروش به کارشناس فروش تغییر داده ایا میخواستم بدونم برای شکایتم به کجا مراجعه کنم ؟

09 شهریور 1399 192

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی