خسارت توقف خودرو پس از واگذاری

با سلام. روند شکایت از خودرو ساز جهت خسارت توقف و تاخیر بیش یکسال ونیم طول کشیده و الان که وقت دادرسی است ، خودرو ساز ادعا میکند چون الان خودرو را فروخته ای حق و حقوقی به شما تعلق نمیگیرد. در صورتی ک زمان ثبت نام، طرح شکایت ، و تحویل خودرو بنام اینجانب بوده و چندین ماه بعد از تحویل فروختم. به استناد کدام قانون میتوانم این ادعا خودروساز که چون الان مالک نیستی خسارت زمانی که مالک بودی بهت تعلق نمیگیره؟ اینجوری باشه دوسال طول میدن ۹۹درصد پرونده ها مالک فروخته ماشینشو ، خودروساز هم میگه الان که (چون دوسال طول میدن!) مالک نیستی هیچی بهت تعلق نمیگیره! لطفاً سریعتر پاسخ دهید فردا دادگاه دارم. ممنونم

11 شهریور 1399 66

سلام
کاربر محترم مستنبط ماده ۲۲۶ قانون مدنی اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معين باشد بدهكار بايستي تا پايان مهلت آنرا انجام دهد و طلبكار و دردعوي جبران خسارت هيچ نيازي به اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .
اقسام موعد به شرح زير است :
۱) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را مي نمايد ، مگر آنكه اوضاع و احوال اقتضاي انجام آن را در موعد ديگري بنمايد .
۲) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين شده باشد متعهد ملزم به ايفاي آن در موعد مزبور خواهد بود .
۳) اختيار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد كه در اينصورت متعهد له بايد آن را مطالبه بنمايد .
۴) اختيار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اينصورت مطالبه متعهد له هيچ گونه اثر قانوني ندارد و مي تواند متعهد درهر زمان كه بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنين تعهدي را عده اي از علما باطل دانسته اند .
اما در زمانی که موضوع تعهد انجام شده و انرا به غیر واگذار کرده باشید این حق به خریدار منتقل می شود مگر در عقد بیع انرا مستثنی کرده باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی