همسرم تمکین نکرده و ازطرف دادگاه کارشناس اومده وگفتن خانه در شان این خانم نیست

همسرم تمکین نکرده و ازطرف دادگاه کارشناس اومده وگفتن خانه در شان این خانم نیست

11 شهریور 1399 246

سلام
کاربر محترم شما جهت فراهم نمودن شرایط تمکین باید منزل مسکونی و اثاث مورد نیاز و در شأن همسر آماده کنید تا در هنگام بازدید کارشناس پس از بازدید مراتب تایید به دادگاه اعلام شود در غیر اینصورت دادخواست تمکین شما رد خواهد شد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی