چگونه از فروش خانه انصراف دهم و کد رهگیری را فسخ کنم ؟

خانه مسکونی داشتم و فروختم هم اکنون منصرف شده ام چطوری باید کد رهگیری باید فسخ کنم؟

15 شهریور 1399 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی