;
چگونه میتوان چک های ضمانت را پس گرفت؟

در ماه گذشته معامله انجام انجام داده و برای امانت دو فقره چک به طرف معامله داده ام ولی با اینکه معامله انجام شده طرف معامله دبه کرده و چک هایم را نمی‌دهد چکار باید بکنم؟چطور باید چک های ضمانت پس بگیرم؟

21 فروردین 1400 94

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی