عملکرد وصی

باسلام شخصی در سال 91 فوت کرده وطی وصیت رسمی دستور داده که پس از فوت وسالگرد وصی ثلث اموال اورا اخراج کرده و در راه کمک و مساعدت به نیازمندان صرف و خرج نمایند ولی وصی قبل از سالگرد بعضی از املاک را مشاعا فروخته و بعضی دیگر را به همراه سایر وراث اجاره داده والان به مدت هشت سال است که ازمنافع واجاره ثلث استفاده می‌کند و بقیه ماترک به حال خود رها شده واخراج ثلث نشده است آیا وصی مغایر دستور موصی عمل نموده وقابل تعقیب وعزل است یا نه متشکرم مجدآبادی

18 شهریور 1399 154

با سلام... بله درصورتی که وصی مطابق دستورات موصی عمل نکند طبق ماده قانون مدنی ضامن و منعزل است. چون در فرض سوال شما وصی طبق موصیت ثلث اموال در جهت امور خیریه مصرف نموده از این جهت مسول و ضامن خسارت وارده و هم منعزل میباشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی