تغیر موضع صاحب ملک بعد از تنظیم سند

من یک آپارتمان با متراژ ۱۲۰متر ویک پارکینگ خریداری نمودم و۴سال است سند آماده شده ،الان می گوید شاید پارکینگ ندهم در صورتیکه ۴سال پارکینگ در اختیار اینجانب است،لازم بذکر است موبایل نامه دستی است

20 شهریور 1399 83

سلام
کاربر محترم طرفین قرارداد ملزم به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد هستند و در صورت استنکاف طرف ذینفع می تواند از دادگاه الزام مستنکف را به انجام تعهد بخواهد بنابراین شما دادخواست الزام به سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ را می توانید به دادگاه تقدیم کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی