راهکار اعاده دادرسی و تغیر حکم از دیوان عدات چگونه است ؟

رای صادره از سوی هیات رسیدگی تخلفات اداری که بر اساس استشهاد دروغین و به استناد آن حکم توبیخ کتبی صادر نمودندقصد اعاده دادرسی و تغییر حکم از طرف دیوان عدالت اداری دارم اما راهکار اعتراض را نمیدانم .

24 شهریور 1399 208

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی