شکایت خریدار ملک پس از چند سال و درخواست خسارت به قیمت روز

سلام ،بنده ۱۲ سال پیش دو قطعه زمین که از شخص دیگری خرید بودم به نفر بعدی فروختم زمین های مورد نظر طبق توافق از روی نقشه دیده شده و مورد پسند قرار گرفته بود و در قولنامه ذکر شده بود که این زمین ها به همین شکل یعنی فقط از روی نقشه خرید و فروش شده است و زمان تحویل زمین ها مشخص نمی باشد اکنون بعد از ۱۲ سال خریدار شکایت نموده و درخواست خسارت و دریافت بهای دو قطعه زمین را به نرخ روز نموده است از جایی که تحویل این زمینه ها در اختیار بنده نبوده و متعلق به میراث شخص دیگری بوده است من نیز زمین‌ها را از شخص دیگری خریدم که مالک اولیه زمین نبوده و با همین شرایط من نیز قولنامه نمودم اکنون چه راهکاری برای من متصور است که متحمل خسارت نشوم در عین حال در دادخواست اولیه شاکی از من دو درخواست مطرح کرده بود یکی تحویل بهای زمین به نرخ روز و خسارت و یا تحویل زمین ها که به دلیل این که دو درخواست همزمان مطرح شده بود بنده لایحه ارائه دادم و خواستار مشخص شدن خواسته اصلی شاکی شدم که وقت رسیدگی به دلیل ارائه لایحه به زمان دیگری موکول شد ممنون میشوم از پاسخگویی شما

24 شهریور 1399 112

با سلام
یکی از شرایط اساسی در عقد بیع این است که فروشنده قدرت بر تسلیم داشته باشد یا فروشنده قدرت بر تسلیم ندارد اما خریدار قدرت بر تسلم دارد یعنی خود قبول میکند که با امکانات و نفوذی که دارد بر مورد معامله مسلط شود اما اینکه شما میفرمایبد در مبایعه نامه حرفی از زمان تحویل نیست دلیلی بر این نیست که شما ملزم به تحویل نیستید ، با توجه به توضیحات شما ، به اعتقاد من ، معامله باطل است و شما محکوم به پرداخت ثمن همان روز و پرداخت خسارت ناشی از ارزش تنزل پول بر اساس شاخص بانک مرکزی و هزینه دادرسی خواهید شد ، نکته دیگر اینکه شما هم اگر مبایعه نامه ای دارید که با همین حالت خریده اید میتوانید همین دادخواست را مطرح نمایید و نکته بعدی اینکه خسارات بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ ، خسارات وارده همان محاسبه ثمن به نرخ روز بر اساس تورم بانک مرکزب است نه اینکه بر اساس قیمت زمین در ۱۲ سال گذشته و مفایسه آن با قیمت امروز .
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی