آیا محکوم شدن چند نفر در یک پرونده نیاز به یک دادخواست اعسار دارد یا چند درخواست ؟

سلام در پرونده ای با دو نفر دیگه متضامنن به پرداخت مبلغی محکوم شده ایم حالا اجراییه صادر شده خواستم بدونم هر سه نفرمون میتونیم یک دادخواست اعسار بدیم یا اینکه باید هر کدوم جداگونه دادهواست اعسار بدیم؟

25 شهریور 1399 192

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی