چطور اجراییه حکم بگیرم ؟

مادری که همسرندارد وهیچ حقوقی دریافت نمیکند وپسربزرگش که شاغل است را ازدست داده ولی پسرکوچکترش قبلا اورابیمه درمانی کرده .آیا میتواند حقوق ماهیانه ازطرف پسربزرگش که فوت شده وفقط یک همسرداشته که شاغل حقوق بگیراست رادریافت کند ؟

01 مهر 1399 184

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی