مراحل بعد از صدور حکم و درخواست اجرای احکام چیست؟

سلام....بعد از صدور حکم و درخواست اجرای حکم باید چیکار کنیم

02 مهر 1399 203

باسلام ، بعد از اینکه حکم قطعی شد ، از دادگاه بدوی تقاضای صدور اجراییه بکنید ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ میشه که ظرف ۱۰ روز مفاد حکم را اجرا بکن ، بعد از ۱۰ روز به شعبه بدوی بروید و بگویید که میخواهم پرونده اجرای احکام تشکیل بدم ، نسخه ای دادنامه و اجراییه و نحوه صحیح ابلاغ ها پرینت گرفته می شود و در نهایت پرونده اجرای احکام ثبت می شود ، بستگی به موضوع پرونده دارد که در اجرای احکام چه اقداماتی شما تقاضا بکنید مثلا اگر موضوع وجه نقد باشد میتوانید تقاضای توقیف حساب ها یا توقیف خودرو یا پلاک ثبتی را از اجرای احکام بخواهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی