اجراییه و دستور موقت

سلام، پرونده حقوقی الزام به تنظیم سند داشتم که رای به نفعم صادر شد و توی تجدیدنظر قطعی شده، حالا توی سامانه اطلاع رسانی رفتم تو پرونده بدوی که ببینم پرونده چه زمانی برمیگرده به بدوی که درخواست صدور اجراییه بدم، این نوشته ها نوشته شده: نامه وارده به شماره ... از طرف (نام اینجانب) با موضوع (وصول نامه و ضمائم) در تاریخ 1399/07/10 واصل و به شماره .....ثبت گردید. نامه وارده به شماره ... از طرف (وکیل خوانده) با موضوع (وصول فیش بانکی) در تاریخ 1399/07/10 واصل و به شماره .....ثبت گردید. نامه وارده به شماره ... از طرف (بانک صادرات) با موضوع (وصول فیش بانکی) در تاریخ 1399/07/10 واصل و به شماره .....ثبت گردید. چندتا اینجوری اومده ، حالا اولا سوالم این هست که اینا ممکنه به خاطر چی باشه؟! و آیا ممکنه وکیل خوانده درخواست دستور موقت برای توقف اجراییه بده ؟! همچین کاری میتونن بکنن؟ و اگر جواب مثبت هست بنده راهکارم چیست که نذارم دستور موقت بگیره؟

11 مهر 1399 850

سلام
کاربر محترم با قطعیت رای شما می‌توانند اجراییه دادنامه را تقاضا بدهید در مورد نامه وکیل خوانده باید حضوری مراجعه به شعبه نمایید اینکه ممکنه خوانده دعوی دیگری مطرح و تقاضای توقف حکم نمایید باید دلیل داشته باشد و ما بدون اطلاع از جزییات درخواست ثبت شده نمی توانیم مشاوره بدهیم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی