چک وجه حامل و شراکت معامله

با سلام بنده با توجه به محکوم شدن به پرداخت چهارفقره چک حامل که در ان قید نکردم بابت خرید ماشین ولی در سند و برگ سبز شراکتی داشتم و این چکها هم برا این معامله بوده است ایا میتوانم شریکم را محکوم به پرداخت نصف این مبلغ کنم

12 مهر 1399 123

سلام
کاربر محترم. قرارداد شراکت کتبی یا شفاهی است و در فرض سوال با توجه به صدور ب ک سبز خودرو بنام دو نفر شراکت شما محرز است لذا با ارایه مدارک مذکور و عندالروم شاهد می توانید با اثبات شراکت مطالبه سهم الشرکه را از شریک بنمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی