;
چک وجه حامل و شراکت معامله

با سلام بنده با توجه به محکوم شدن به پرداخت چهارفقره چک حامل که در ان قید نکردم بابت خرید ماشین ولی در سند و برگ سبز شراکتی داشتم و این چکها هم برا این معامله بوده است ایا میتوانم شریکم را محکوم به پرداخت نصف این مبلغ کنم

12 مهر 1399 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی