دریافت بیمه کار در شرایط سخت چگونه است

سلام ایثارگر در کارهای سخت با ۱۶ سال حق بیمه که هر دو سال را سه سال حساب میکنند میتوان بازنشسته شد خودم بیمه پرداخت میکنم آیا بیمه بیکاری تعلق میگیرد باتشکر

29 مهر 1399 154

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی