دادخواست ابطال معامله وابطال سند

پدر من یه مغازه وکالتی داشته سال ۹۰ فوت شده بعد از فوت پدرم مادرم پول داده دفترخونه مغازه رو زده بنام خودش غیر قانونی بدون اطلاع من و از آنجایی که بدو فوت پدرم من از همه ورثه ها وکالت تام داشتم و مادرم به من گفت ملک رو بفروش منم فروختم و یه ملک دیگه خریدم براش زدم بنامش حالا تازه این قضیه رو فهمیدم و دادخواست ابطال سند دادم حالا خریدار ملک میتونه از من شکایت کنه ؟ پرونده به کدوم سو میره و تکلیف ملک و وراث چیه؟ ممنون

01 مهر 1401 24

باسلام.دوست عزیز.شما باید دادخواست ابطال معامله وکلیه نقل انتقال و وکالتنامه بدید.بعد دادخواست ابطال سند بدید.درصورتیکه معامله باطل شودقطعاخریدار دادخواست میدهد.وثمن معامله رو پس میگیرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی