رویه قضایی طلاق به چه صورت است ؟

برای درخواست طلاق به درخواست زوج رویه قضایی چگونه است واگر زوجه مخالفت نماید تکلیف چیست؟

26 آبان 1399 318

سلام، مرد چه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد و چه دلیل موجهی نداشته باشد، دادگاه تقاضای وی را اجابت خواهد نمود؛ زیرا طبق قواعد شرعی و فقهی طلاق از اختیارات شوهر است و حتی با مخالفت زن، امکان اجرای آن هست.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی