حاضر نشدن جعت معرفی به پزشک قانونی چه جرمی دارد ؟

باسلام،اگر زوجه جهت معرفی به پزشکی قانونی برای احراز حمل یا عدم آن در دادگاه یا دفترخانه حاضر نشود چه باید کرد؟

02 آذر 1399 185
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی