پیگیری انحصار وراثت

با سلام ، پدر بنده چند سالیست که فوت نموده ، اما برادرانم به جهت اینکه مرحوم از مال دنیا هیچ چیز نداشت از ارائه مدارک شناساییشان برای انحصار وراثت امتنا نموده و میگویند به چه دردی میخورد ؟ سوال بنده این است که آیا بنده میتوانم بدون مدارک آنها از طریق خودم اقدام به این کار نمایم ؟

03 آذر 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی