توافقنامه انتقال ملک

سلام، مورث بنده طی یک توافقنامه حدود چهل سال قبل متعهد شده است چندین قطعه زمین خود را به اشخاصی منتقل کند و مبلغ اندکی بعلاوه چندین فقره سفته گرفته بوده است و متعهد به تنظیم سند رسمی در دفترخانه شده است ولیکن در قسمت انتهای توافقنامه نوشته شده است خریداران هنگام انجام معامله متعهد به پرداخت مبلغ سفته ها هستند تا معامله صورت گیرد .خریداران مبلغ سفته ها را پرداخت نمی کنند و متاسفانه پدر من هم سفته ها را واخواست نکرده است با توجه به اینکه خریداران مبلغ سفته ها را پرداخت نکرده اند آیا می شود معاملات را فسخ کرد ؟؟؟ چگونه می توانم ثابت کنم که خریداران مبلغ سفته ها را پرداخت نکرده اند ؟؟؟؟

11 آذر 1399 117

با سلام، درصورتی که پرداخت وجه سفته جز تعهد طرف قرارداد بوده و تا کنون شما نسبت به پرداخت اقدام نکرده اند، وجود سفته در ید شما قرینه و اماره ای است بر عدم پرداخت وجه این اسناد توسط صادر کننده سفته ها
شما می‌توانید به وسیله اظهارنامه مراتب فسخ قرارداد به طرفین اطلاع دهید و سپس اقدام به تنظیم دادخواست تایید فسخ نمایید و صادرکننده سفته ها می‌بایست پرداخت وجه این اسناد را اثبات نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی