نسبت هزینه مشاعات ساختمان

با سلام سوالی داشتم از محضر شما؟ در یک مجتمع مسکونی مشتمل بر طبقه همکف ( پیلوت مسکونی ) طبقه اول و طبقه دوم مسکونی ( جزو مشاعات در سند ) که طبقه همکف و طبقه اول متعلق به یک نفر شخص A و طبقه دوم متعلق به شخص B است ، هزینه ی ایزوگام کردن مجدد پشت بام فی مابین مالکین آیا به نسبت 1 به 1 است یا به نسبت 2 به 1 با توجه به تملک دو واحد از سه واحد برای شخص A ؟

13 آذر 1399 101

سلام
کاربر محترم هرچند تبدیل پیانو به مسکونی باید مجوز از شهرداری داشته باشد ولی چون واحد مسکونی در پیلوت و واحد طبقه اول در اختیار شخص A می باشد بنابراین با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها هزینه های ساختمانی و مشاعات بر عهده مالکین مشاعی است و مالک پیلوت و طبقه اول قطعا باید به میزان مالکیت (دو واحد ) هزینه های مذکور را بپردازد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی