آیا پس از ترک صحنه تصادف بیمه خسارت را پرداخت می کند

سلام چند وقت پیش بنده دنده عقب به یک ماشین که پارک بوده است زده ام با اینکه ماشین بنده بیمه شخص ثالث داشته است صحنه تصادف را ترک کرده ام حالا شخصی که به اتومبیلش خسارت خورده است شکایت نموده است . حالا چه اتفاقی می افتد؟ آیا در حال حاضر بیمه شخص ثالث خسارت را پرداخت می کند ؟؟ ممنون

15 آذر 1399 257

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی