پرداخت نکردن بیمه از سوی کارفرما

با سلام کارفرمای اینجانب فقط حقوق اداره کاری به بنده پرداخت میکند ولی من را بیمه نکرده و گفته با هزینه شخصی خود بیمه را پرداخت کن و ینده توانایی پرداخت را ندارم . تکلیف من چیست؟ خواهش میکنم به من کمک کنید.

25 آذر 1399 285

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی