سند زدن ملک به نام همسر به صورت مشروط

سلام بنده خانومی را صیغه کرده ام و قرار گذاشتیم ملکی را به نامش بزنم آیا میتوانم ملک را به او صلح عمرا نمایم؟ و شرط کنم اگر زوجه خواست من را ترک کند ملک را به بنده بازگرداند؟ با تشکر از سایت خوبتون

25 آذر 99 75
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید