چک ضمانت توسط کارفرما

کارفرمایی ازمن چک ضمانت گرفته ۵ سال از آن زمان می گذرد ولی هنوز چک هابه من عودت نشده لطفا راهنماییم کنید ؟

02 دی 1399 170

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی