شرایط کاری وکار کردن خانوم در هنگام متاهل شدن

شرایط کاری وکار کردن خانوم در هنگام متاهل شدن ؟

03 دی 1399 138

باسلام،شما می توانید حق اشتغال را به عنوان یکی از شروط ضمن عقد از همسر خود بخواهید که در عقدنامه ذکر می شود،همچنین اگر شغل شما منافی با مصالح خانوادگی و شأن زوج نباشد امکان منع آن از سوی زوج ممکن نمی باشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی