;
تصادف در جاده و دیه

من چند روز پیش به همراه ۳ نفر از همکاران به سمت کارخانه ای که ۲۰ کیلومتری شهر میباشد حرکت کردیم و در جاده مه آلود تصادف شدیدی کردم و یکی از سرنشینان شرایط وخیمی دارد میخواستم بدونم با توجه به اینکه بنده قرارداد سرویس با کارخانه نداشتم آیا برای من بخاطر اون سرنشینی که اوضاع وخیمی دارد مشکلی ایجاد میشود؟

04 دی 1399 117

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی