آیا می توان مجدداً وقت رسیدگی صادر شود ؟

بنده دادخواستی در اصفهان برعلیه شخص فروشنده کالا در اراک تنظیم کردم که عدم صلاحیت بر صدور رای صادر شد آیا مجدداً وقت رسیدگی تعیین می شود ؟

10 دی 1399 210

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی