اقدامات برای گرفتن طلاق با داشتن حق طلاق

خانومی حق طلاق از همسر خود گرفته حال میخواد طلاق بگیرد. چه اقداماتی باید انجام دهد که سریعتر جدا. شود

10 دی 1399 242

باسلام از طریق وکالتنامه طلاقی که در دست دارد وکیلی از طرف زوج بگیرد و با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواست طلاق اقدام کند و پس از طی جلسات مشاوره طلاق بگیرد. قبل یا بعد از ثبت دادخواست طلاق نیز میتواند حق و حقوقش را نیز مطالبه کند

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی