اعتبار قرارداد ارسالی از طریق ایمیل

سلام ، شخصی در خارج از کشور است به همین خاطر برای امضای قراردادی آنرا امضا کرده است و آنرا اسکن کرده است و از طریق ایمیل منتسب به خود ارسال کرده است ، آیا این اسکن قرارداد که از طریق ایمیل ارسال شده است در دادگاه اعتبار دارد ؟؟ و اگر طرفی که قرارداد اسکن شده را که از طریق ایمیل ارسال کرده است انکار کند چه باید کرد ؟؟ ممنون

12 دی 1399 349

سلام
کاربر محترم امروزه با پیشرفت فناوری و اطلاعات قرار دادها از چند طریق منعقد می شوند
الف) انعقاد قرارداد بواسطه وب سایت
ب) انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیک
ج) بواسطه تبادل داده ها
د)بواسطه حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیک

پست الکترونیکی معادل اصطلاح الکترونیکی پست سنتی محسوب می شود. ارتباط اراده ها بواسطه پست الکترونیکی به طور معمول ارتباط فوری و همزمان نیست. بنابراین این قراردادها را می توان بعنوان عقود مکاتبه ای تلقی نمود و احکام مربوط به آنها را در خصوص آنها اعمال کرد. انعقاد قرارداد الکترونیکی بواسطه پست الکترونیکی همانند قراردادهای معمول از راه دور، قرارداد بین غیر حاضرین در یک جلسه محسوب می شود. و اگر فرد منکر ارسال شود این ادعا قابل اقبال نیست مگر اثبات کن به طریق هک یا دسترسی غیر مجاز از ایمیل ایشان استفاده شده که در این صورت قرارداد بی اعتبار خواهد بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی