مواردبطلان نکاح

اگر مرد در ازدواج موقت مهریه را نکند حکم آن چیست ؟

17 دی 1399 253

ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی تصریح دارد:
در نکاح منقطع (ازدواج موقت) عدم تعیین مهر در عقد ، موجب بطلان عقد نکاح است.
برعکس ، درباره عقد نکاح دایم ، طبق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهرِ معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرالمِثل خواهد بود.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی