اجاره منزل بدون داشتن اجاره نامه

بنده منرلی را سه سال پیش اجاره نمودم یکساله بعد ازاتمام قراردادسال بعد قرار داد نبستیم رو حساب اعتماد حرفی یک سال دیگه نشستیم دوباره سال سوم به همین صورت یعنی از برج نه نود وهشت تا سی نه نود ونه سه ماه مانده به اتمام قرار داد خونه فروخته شد بیست روز مانده به سی نه نود ونه خریدار با فرد دیگری امدند دم منزل بنده را کتک زدند وشکایت هم کردند دستورتخلیه منزل را ازشورای حل اختلاف گرفتند با مهلت چند روزه ازاده وجانباز هم هستم چکار باید بکنم راهنمای کنید

28 دی 1399 286

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی