مشخص نمودن محل ملک و اسامی متصرفین ملک

سلام ، مورث بنده چندین قطعه زمین داشته است که سند دفترچه ای آن موجود است . ولیکن محل دقیق ملک و نام متصرفین آن را نمی دانم ، و چون می خواهم از متصرفین شکایت کنم آنها را نمی شناسم که بتوانم علیه آنها دادخواست دهم ، سیوالی که از خدمتتون داشتم این است که چه راه حلی برای من وجود دارد ؟؟ آیا می توانم قبل از شکایت تقاضای کارشناسی ملک را بدهم تا هم محل دقیق ملک و هم متصرفین ملک مشخص گردد ؟؟ ممنون

05 بهمن 1399 193

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی