;
مشخص نمودن محل ملک و اسامی متصرفین ملک

سلام ، مورث بنده چندین قطعه زمین داشته است که سند دفترچه ای آن موجود است . ولیکن محل دقیق ملک و نام متصرفین آن را نمی دانم ، و چون می خواهم از متصرفین شکایت کنم آنها را نمی شناسم که بتوانم علیه آنها دادخواست دهم ، سیوالی که از خدمتتون داشتم این است که چه راه حلی برای من وجود دارد ؟؟ آیا می توانم قبل از شکایت تقاضای کارشناسی ملک را بدهم تا هم محل دقیق ملک و هم متصرفین ملک مشخص گردد ؟؟ ممنون

05 بهمن 1399 137

سلام
کاربر محترم به اداره ثبت اسناد و املاک محل ثبت ملک مراجعه کنید و درخواست جانمایی پلاک را بنمایید و یا به یکی از کارشناسان رسمی با تخصص امور ثبتی مراجعه و با پرداخت هزینه تقاضا جانمایی پلاک را بنمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی