اداره کارواموراجتماعی بیمه

پسرنم حدودسال پیش جایی کار می کرد موبایل فروشی اما به جهت مشکلی که در فروشگاه پیش،آمده با وجود دستگیری مجرم شکایت شدو بعد از اثبات بی گناهی فرزندم حق وحقوق کارکرد اولا داده نشد آیا برای شکلیت بعد از ۲ سال می تواند به اداره کار مراجعه نماید .

06 بهمن 1399 308

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی