رفع تصرف از املاک فاقد سند رسمی

سلام ، مورث بنده مالک قطعه زمینی بوده است که فاقد سند رسمی می باشد و افرادی زمین مذکور را تصرف کرده اند و برای آن سند ماده ۱۴۷ گرفته اند و به علت اینکه ملک سند رسمی ندارد نمی توانم دعوای خلع ید اقامه کنم ، برای بنده چه راهکاری وجود دارد و چه دادخواستی به جز خلع ید می توانم بدهم تا از ملک فوق رفع تصرف کنم ؟؟؟ ممنون

06 بهمن 1399 208

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی