مزایده

سلام .در زمان زنده بودن پدرمان ۱متنی نوشته شده مبنی بر اینکه وراث بعد از فوت پدر .و مادر حق سکونت را در آپارتمان داشته باشدتا زمان فوت .و وراث هم حق اعتراض و ادعایی چه در حال و آینده رو از خود سلب و ساقط نمودند.امضا و اثر انگشت زده شد...بعد از چند ماه پدر خانواده فوت کرده...و عروس خانواده مطالبه مهریه کردن .و سهم الارث پسر خانواده را توقیف و مزایده گذاشتن.ایا با این توافقی که بین وراث نوشته شده میشود جلوگیری از مزایده کرد .چون همه فرزندان توافق کرده‌اند تا زمان حیاط مادر به آپارتمان و وسایلش کاری نداشته باشند.و فقط سکونت داشته باشد.ممنونم.

20 بهمن 1399 259
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی