بهترین راه وصول چک که رای دادگاه آن قطعی شده چیست ؟

چکی را به اجرا گذاشتم و صاحب چک به دادگاه نیامد و محکوم شد . بهترین راهکار برای ادامه و طلب حق خود چیست

30 بهمن 1399 206

سلام
کاربر محترم بعد از تشکیل پرونده اجرایی علیه صادر کننده چک ابتدا تقاضای توقیف اموال منقول و غیر منقول از طریق پلیس زاهور و اداره ثبت اسناد و املاک انجام می شود همچنین توقیف حساب‌هایی که محکوم علیه نزد بانک ها دارد در صورت عدم توقیف اموال. می توانید تقاضای جلب محکوم علیه را بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی