اثبات ثبت صوری ملک و زمین به نام همسر چگونه است ؟

درخواست مهریه دادم اما همسرم یه زمین از وقتی که خرید وکلات محضری برای ثبت سند گرفت اما بنام خواهرش زده و از طرفی نفقه هم پرداخت نکرده با اینکه اقساط کردن و از مریضی در عذابم. راهی برای اثبات اینکه زمین داره هست راهنمایی کنید.ضمن اینکه پول خرید زمین هم با پول بیمه بعد از تصادفش خرید که تمام مشکلات و رفت و امدش خودم به حمایت پدرم پیگیر شدم که متاسفانه سختی منو در نظر نگرفت و هیچ جبرانی حتی تشکر کلامی هم نداشتن! لطفا کمکم کنید. یا حق.

30 بهمن 1399 196

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی