تقسیم ارثیه بین وراث بدون ذکر نام یکی از ورثه در حصر وراثت صحیح است ؟

سلام. پدربزرگ پدرم سال 54 فوت کرده و ماترکش 114 هکتار زمین هستش و در سال 77 عموهای پدرم بدون ذکر نام پدربزرگ خودم اقدام به انحصار وراثت کردن و زمین ها را بین خودشان تقسیم کردن وسند گرفتن. آیا ما حقی داریم

01 اسفند 1399 171

سلام
کاربر محترم اولا اخذ حصر وراثت بدون ذکر نام سایر ورثه وصف کیفری دارد اما چون مشمول مرور زمان شده طرح دعوی کیفری منتفی است اما از طریق طرح دعوی حقوقی امکان اصلاح گواهی حصر وراثت وجود دارد سپس ابطال تقسیم ترکه و حتی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در مدت زمانی که در تصرف سایر وراث بوده

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی