انجام امور بدون قرارداد

با سلام یک نفر کار تعمیرات منزل ما را انجام میدهد که حدود سه هفته است کار را کاملا رها کرده است و رفته هیچ قراردادی امضا نکردیم چون آشنا و رفیق بود آیا میتوانم از ایشان شکایت کنم؟

02 اسفند 99 34