ایا سکوت مالک در زمان بیع فضولی دلیل بر تنفیذ بیع است ؟

سلام، شخصی بدون داشتن وکالت از مالک زمین املاک ایشان را به صورت فضولی می فروشد ، مالک زمین در زمان حیات خود معامله را تنفیذ نکرده است و سکوت اختیار کرده است ، سپس بعد از فوت مالک زمین وراث ایشان به شخصی به غیر از فضول وکالت فروش داده اند البته شخصی که وکالت فروش گرفته است زمین های مذکور را نفروخته است ، سیوالی که از خدمت شما دارم این است که آیا صرف دادن وکالت فروش به شخص دیگری به غیر از فضول به معنای رد معاملات فضولی ای است که ایشان تنظیم کرده اند ؟؟

03 اسفند 1399 166

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی