;
در صورت ارائه دادخواست تعدیل اقساط مهریه آیا حکم قبل اجرا نخواهد شد؟

سررسیدپرداخت سکه همسرم بهمن ماه بوده و بنده لایحه زدم ودادخواست تعدیل نمودم.وتازه دوماهه سرکار میرم،آیا راهی هست که بتونم تقسیط ماهانه کنم تا ازحقوقم کسربشه وبه همسرم پرداخت شود تامنم زندانی نشوم وکارمو ازدست ندهم؟

04 اسفند 1399 176

سلام در صورت ارائه دادخواست تعدیل تا زمانی که حکم صادر نشده است حکم صادره قبلی کماکان اجرا می گردد . ولیکن می توانید با قاضی پرونده صحبت نمایید و حقوق خود را به عنوان مال معرفی و در صورت تایید تا زمان صدور حکم تعدیل زندان نروید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی