اموال زوج بعد از اعسار قابل توقیف است؟

باسلام آیا زمانی که زوج در حین پرداخت مهریه به زوجه است اگر زوج اموالی را بدست آورد زوجه میتواند آن مال را در قبال مابقی مهریه تصرف کند

05 اسفند 1399 173
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی