در خصوص اسپری فلفل و باتوم بدون مجوز جهت تحقیقات می توانم ضامن معرفی نمایم؟

سلام،امروز اداره اماکن داخل مغازه من اومد که کافی شاپ هست،یک اسپری فلفل و دستبند و باتون بود که صورت جلسه کرد و فردا من رو خواستن،سابقه کیفری هم ندارم،ایا قاضی زندان میده یا میتونم با ضامن بیام بیرون؟

05 اسفند 1399 95

بله می توانید یک ضامن دارای جواز کسب و یا فیش حقوقی همراه خود به دادسرا ببرید و فعلا تا صدور حکم نهایی آزاد باشید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی