می توان پرینت مکالمات تلفنی را جهت شکایت رابطه نامشروع از دادگاه گرفت ؟

با سلام همسرم دارای روابط نامشروع متعدد بوده که مربوط به زمان قبل از ازدواج ما میباشد، ولی در گوشی اش چندین شماره خانم ناشناس را دیدم، برای پرینت مکالماتش چگونه اقدام کنم ؟ همسرم در شهر دیگری ساکن است و ما فعلا جدا از هم زندگی میکنیم .

06 اسفند 1399 191

باسلام،کاربر محترم امکان اخذ پرینت مکالمات تلفنی از طریق شکایت کیفری رابطه نامشروع وجود دارد ولیکن این ادله جهت اثبات اتهام کافی نیست و رابطه نامشروع تلقی نمی گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی