شرایط شهادت شهود در قرار داد اجاره

سلام. در مبایعه نامه و یا اجاره نامه آیا خانم و یا بلعکس اقا برای خانم به عنوان شاهد میتونه امضا کنه یا خیر. ممنون از لطف تون.

09 اسفند 1399 165

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی