;
خرید ملک زارعی مشاعی انجام شده چگونه ملک مشاعی خود افرازکنم؟

‎ با سلام اینجانب چند قطعه زمین زراعی را به صورت شراکتی دارم که در سال ۹۳ مقدار دو هزار ‏متر مربع از اراضی با میزان ۳ لیتر بر ثانیه به مزایده گذاشته شد و طی آن شریک بنده برنده ‏مزایده گردید و پروانه بهره برداری دو هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه به نام ایشان ‏یعنی شریک بنده گردید لذا از آنجا که سند مابقی اراضی به نام بنده می باشد طی یک قولنامه ‏عادی یک سال بعد از مزایده موضوع مزایده را از شریک خود خریداری نمودم که علاوه بر ‏قولنامه دستی به صورت محضری نیز اقدام نمودیم لذا در حال حاضر جهت اضافه نمودن حجم ‏لیتر آب مصرفی به سند اراضی خود و اضافه نمودن ۲ هزار متر از اراضی با حجم ۳ لیتر بر ثانیه ‏به پروانه بهره برداری خود چه اقدامی باید انجام دهم. ممنون از راهنمایی حضرات

14 اسفند 1399 70

سلام
کاربر محترم شما با خریدن قسمتی از یک مشاعی و دلشتن مالکیت مشاعی که دارید عملا حق استفاده از آب چاه به همان نسبت افزایش می یابد در این حالت باید تقاضای افراز ملک زراعی مشاعی را به اداره ثبت محل بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی